Những nguyên tắc khi đăng content ảnh lên website

Content hình ảnh là content dạng dùng hình nhiều hơn chữ. Ví dụ như content về nhà đẹp, nội thất đẹp, ô tô,…

Để đăng content dạng này lên website có những lưu ý như sau:

 1. Hình ảnh không được có logo hoặc thông tin của công ty khác.
 2. Hình ảnh phải có dung lượng tối đa là 800kb, cao hơn thì dùng Photoshop hoặc Canva nén cho nhỏ dung lượng lại. Hình nặng khách hàng xem trên điện thoại sẽ load lâu và tốn dung lượng internet.
 3. Kích thước hình ảnh bề ngang không vượt quá 1920px và không nhỏ hơn 900px. Kích thước 1920 là Full HD, nên với màn hình máy tính hiện nay chủ yếu là hỗ trợ Full HD nên nếu độ phân giải cao hơn cũng không cần thiết.
 4. Chèn hình ảnh trong bài viết bắt buộc phải có chú thích hình ảnh.
 5. Chèn hình ảnh trong bài viết không được dùng canh giữa hoặc canh chỉnh hai bên, cứ chèn bình thường tự nhiên.
 6. Tên hình ảnh trước khi upload lên phải trùng với tên bài viết. Nếu nhiều hình thì đặt tên rồi thêm chữ cái 1 2 3 4…
 7. Thứ tự các hình ảnh vô cùng quan trọng. Cách đăng hình ảnh là:
  • Đăng hình chính diện
  • Đăng hình vừa bước vào
  • Đăng hình góc trái phải chính diện
  • Đăng hình hai bên và chi tiết từng bên
  • Đăng hình chụp ngược từ trong ra
  • Đăng hình chụp từ trên xuống
  • Đăng hình vị trí khuất
  • Đăng bản vẽ kỹ thuật
0967 09 0008